Vad vill du veta mer om? E-posta webbredaktor@bth.se.

Personalavdelningen tipsar

Anmäl ny lön till Försäkringskassan
Ny lön har utbetalats och detta medför att du som är/har varit föräldraledig, eller sjuk mer än 14 dagar i sträck, bör lämna intyg om ändrad lön till Försäkringskassan. Kontakta personalavdelningen för intyg fr o m 2003-07-01, då överenskommelsen mellan arbetsgivarens representanter och facket godkändes, så baseras ersättningen från Försäkringskassan på din nya lön.


Vi tipsar om personalförmåner
Som anställd vid högskolan har du ett flertal förmåner, som:

Ersättning för kostnader för friskvård, som avser enklare motion. Mot uppvisande av kvitto kan du erhålla upp till 1 400 kronor per år. Vad som enligt RSV tolkas som enklare motion kan du läsa om i personalhandboken.


Har du genomgått kurs inom grundutbildningen på högskola utgår ersättning för kostnader avseende kurslitteratur. Ersättningen utbetalas mot uppvisande av kursens litteraturlista, kvitto på inköpt litteratur, samt intyg på genomgången godkänd kurs.

Efter genomgången kurs inom grundutbildningen på högskola utgår kompensation för viss tid av studietiden. Ersättning utgår med 8 timmar per poäng mot uppvisande av intyg på genomgången kurs. För att utnyttja förmånen måste dock prefekt/enhetschef lämna sitt godkännande innan kursen påbörjas.Introduktion för nykomlingar
BTH håller introduktion för nyanställda två gånger per år. Introduktionen omfattar tre halvdagar. Höstens introduktion startar den 28 oktober och de som har anställts efter 2003-04-01 kommer att få erbjudande om att delta.

Text: Monica Nilsson
Bild:
www.sxc.hu


Innehåll
Ledaren
 
Tema omorganisation
Profilen: Claes Wohlin
Personalavdelningen tipsar


Mediabevakning på BTH
Hur mår våra studenter?
Redaktionellt
Tillbaks till löpsedeln  

Redigera
Share Dela