Har du synpunkter på den här artiken? E-posta webbredaktor@bth.se.

Media bevakar oss – hur bevakar vi dem?

Media håller ögonen på oss. Nästan dagligen nämns BTH i en tidningsartikel eller ett nyhetsreportage. Denna bevakning bidrar på gott och ont till allmänhetens bild av oss som högskola.


Ett urval

De artiklar som återges på BTHs webbplats är ett urval av allt som skrivs om oss. Skälen till att inte allt material publiceras på webbplatsen är flera. BTH är ingen tidning och skyddas inte av tryckfrihetsförordningen. I stället lyder vi under andra lagar såsom exempelvis personuppgiftslagen och förvaltningslagen. Vårt ansvar för personuppgifter och den skada privatpersoner eventuellt kan lida av publicering är större än det är för tidningar. Vidare är varje artikel ett uttryck för tidningens och den enskilde journalistens uppfattning och intryck. Om BTH publicerar nyheten blir den en del av vår kommunikation till medarbetare, studenter och omvärld.

Besökare på webben har svårt att se skillnad på tidningarnas och BTHs åsikter. Vi kan därför bara vidarepublicera material som sammanfaller med BTHs uppfattning. Artiklar som innehåller sakfel, omdömen och påståenden om personer etc. publiceras självklart ej. Inte heller material som bryter mot någon av BTHs gällande interna riktlinjer. Artiklar som är en upprepning av något som tidigare skrivits brukar också uteslutas. Slutligen publiceras inte material som behandlar ärenden i vilka BTH är utsatt för utredning eller granskning.

Vår bevakning av media
Vi köper vår pressbevakningstjänst av Observer, som är en av de största aktörerna i världen inom omvärldsbevakning. Den tjänst som vi köper är av det enklare slaget. Observer bevakar ett stort antal tidningar och webbtidningar utifrån ett antal, av oss givna, sökord. Vad som sägs i TV och radio bevakas inte, däremot bevakas deras webbsidor. När det gäller tryckta tidningar får vi löpande hela artiklarna skickade till oss med 2-5 dagars fördröjning. Webbartiklar skickas som e-postlänk samma dag som de publiceras. Artiklarna är ogranskade, vilket innebär att ingen har tittar på artikelns relevans innan den skickas till oss. Det betyder att en hel del träffar inte berör BTH. Ett exempel kan vara en artikel som handlar om Lisa från Ronneby, som har vernissage på Kulturcentrum. Lisa studerar på högskolan för konst och kultur i Göteborg.

Webbevakningen är en ny tjänst som vi började med i juli 2003. När artiklarna finns publicerade på webben har vi möjlighet att länka till dessa. De flesta rikstidningar publicerar större delen av sitt material även på webben. Blekinge Läns Tidning och Sydöstran är de tidningar som skriver mest om oss. Dock har dessa tidningar förhållandevis små webbtidningar, där man inte publicerar allt som skrivs i tidningen.

På högskolans webbplats publicerar vi ett sammandrag av utvalda artiklar. Av upphovsrättsliga skäl får vi inte publicera artiklar i sitt ursprungsskick. Sammandragen skriver vi själva.

Artiklar per media de senaste 12 månaderna (sept 02-aug 03):
Sammanställningen är gjord på ogranskade artiklar. Webbartiklar finns inte med.

Dagspress
Blekinge läns tidning*
Sydöstran
Commersen
Blekinge Posten
Dagens Nyheter
Dala-Demokraten
Skånska Dagbladet             
Dagens Industri
Metro Stockholm
Svenska Dagbladet
Totalt dagspress                


298
278
  26
  20
    9
    7
    7
    6
    6
    6
792

Fackpress
Computer Sweden
Ny Teknik
Universitetsläraren
Elektronik i Norden
Arkitekten
Dagens Forskning
Statstjänstemannen
Teknik & Vetenskap
Affärstidningen Näringsliv 
Dagens Medicin
Totalt fackpress


  13
  12
  10
    7
    6
    6
    5
    5
    4
    3
116


* Karlshamns Allehanda och Sölvesborgs-Tidningen publicerar i stort sett samma artiklar som Blekinge Läns Tidning, men något färre (omkr 265 artiklar). De finns inte med i denna sammanställning.


BTH har också funnits med i 9 pressmeddelanden från TT och nämnts i tre artiklar i Allers och tidningen Hälsa.

 

Text: Jenny Gustavsson, Lennarth Förberg
Bild:
www.sxc.hu


Innehåll
Ledaren
 
Tema omorganisation
Profilen: Claes Wohlin
Personalavdelningen tipsar


Mediabevakning på BTH
Hur mår våra studenter?
Redaktionellt
Tillbaks till löpsedeln  

Redigera
Share Dela