Vill du göra Intranytt bättre? E-posta webbredaktor@bth.se.

Ledaren
 

Konstruktiva åtgärder löser problem


Med denna publikation öppnas en ny arena för information och diskussion inom BTH. Det blir också ett viktigt instrument för att skapa en helhet av vår högskola och för att motverka den splittring som med viss automatik uppstår av att finnas på tre orter. När vi nu går in i kärvare tider så är det vitalt att vi kanaliserar alla krafter till konstruktiva åtgärder för att lösa problem. Behovet av en personaltidning är stort! Jag hoppas att många kommer att bidra!

Organisationsförändringen är en stor fråga just nu. Den måste bli en nytändning samtidigt som den inte får öda alltför mycket tid och kraft ur oss. All kraft måste istället läggas på att lösa vårt enda riktigt stora problem: rekryteringen av studenter. Många människor arbetar just nu hårt och intensivt med att utveckla nya program som vi vet är efterfrågade. Vi måste hela tiden balansera mot risken att vi skapar kortsiktiga och icke hållbara lösningar. Det vi utvecklar av nya program måste självklart också vara sådant att vi kvalitativt och långsiktigt kan tro på det. Det kommer att anstränga hela organisationen att på kort tid skapa dessa nya utbildningsprogram, informera om dem och anta nya studenter till dem. Men det är en nödvändig ansträngning. Låt oss under tiden glädjas åt det stora intresset för våra utbildningar från internationella studenter och inte negligera att många program rekryterar utmärkt!

När vi väl rekryterat studenterna är det viktigt att också behålla dem. När en presumtiv student söker efter en högskola att läsa vid utgör, enligt mätningar, utbildningens och högskolans kvalitet bara hälften av argumentationstyngden. Den andra hälften består av hur det studiesociala livet är utformat – tillgång till bostad, priset på den, studentaktiviteter, möjligheter till idrottsutövning, kulturliv, kårliv, etc. Det är därför glädjande att Karlskrona kommun påbörjat ett projekt för att förbättra just dessa faktorer och att man gör det tillsammans med BTH och fr a Studentkåren. Vi rekryterar idag en ny typ av studenter som inte alltid har samma motivation och bakgrund som högskolan traditionellt har. Det är viktigt att utgå ifrån att behörighetskraven är den tröskel vi har att utgå ifrån. Detta innebär att vi som högskola i princip åtar oss att utbilda den student som befunnits behörig och blivit antagen till ett program hos oss.

Fakultetsnämnden har under ett halvår arbetat med en forskningsstrategi. Bakgrunden är att departementet krävt en sådan av oss som underlag för nästa forskningsproposition 2004 eller 2005, men också att vi behöver den själva som underlag för vår fund-raising analys och som konkretisering av utvecklingsplanen. Arbetet har varit förknippat med diskussion och ifrågasättande, som det måste bli när viktiga prioriteringar för framtiden uttalas. Forskningsstrategin blir ett viktigt underlag och styrinstrument för alla sina tre ändamål under de närmaste åren.

Text: Lars Haikola

Bild: BTHs egen


Innehåll
Ledaren
 
Tema omorganisation
Profilen: Claes Wohlin
Personalavdelningen tipsar


Mediabevakning på BTH
Hur mår våra studenter?
Redaktionellt
Tillbaks till löpsedeln  

Redigera
Share Dela