Profilen: Karin Johansson

En ordförande med stark förankring i näringslivet

Aktuell: BTHs nya styrelseordförande. Efterträder Christina Glad vid årsskiftet.
Ålder: 47
Utbildning: Studerade till socionom vid socialhögskolan i Stockholm, färdig 1980. Har dock aldrig arbetat inom branschen. Har tidigare arbetat hos France Telecom.
Befattning: Försäljningsdirektör hos Microsoft sedan fem år
Familj: Man och två barn, 24 och 25 år
Senast lästa bok: Tom Clancys ”Björnen och draken”, samt Hillary Clintons självbiografi
Senast sedda film: Läser mest böcker. Det måste ha varit Beck på TV.


Hon har suttit som ordförande i Sveriges Radios styrelse och är ledamot i styrelsen för Svenska spel. Hon har också lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat genom sitt arbete som försäljningschef på Microsoft. Högskolans nya styrelseordförande heter Karin Johansson.

– Valet föll nog på mig främst på grund av min starka förankring i näringslivet. Det är min kompetens inom detta område som man vill få användning av, säger Karin.
    Hon påtalar att BTH har ett gott rykte vad gäller samarbete med näringslivet, högskolan lyckas skapa engagemang runt skolan, både från det offentliga och företagssektorn.
    – Min kunskap om BTH är dock relativt begränsad än så länge. Men jag har följt skolans utveckling på avstånd under många år, säger hon.
    Att verka i skolans styrelse ser hon som ett spännande och roligt uppdrag.
    – Jag är mycket intresserad av utbildningsfrågor, det är förstås även relevant för Microsoft. Det är viktigt för branschen att ha tillgång till välutbildad arbetskraft när vinden vänder. Högskolan utgör dessutom en dynamisk miljö, vilken verkar stimulerande för små företag. TelecomCity är ett mycket bra exempel på detta. Ökning av innovativa lösningar sker särskilt i dessa miljöer. Men det har förstås en hämmande effekt om man vet att man inte får avsättning för sina produkter.
    Någon nära förestående lösning på BTHs ekonomiska problem i anslutning till bristande elevunderlag kan Karin dock inte se. Problemet är nationellt och ingenting unikt för BTH. Rekryteringsläget innebär naturligtvis problem sett ur ett jämställdhetsperspektiv.
    – I dagsläget antar högskolan de studenter som söker till skolan, så kvotering kan inte förekomma. Självklart kan skolan vara ännu mer aktiv, kanske finna nya typer av målgrupper. Men det är svårt för mig att säga i nuläget. Flickors teknikintresse måste dock stimuleras tidigare, säger Karin. Det är en utmaning för hela det svenska skolsystemet, och är nog inget som BTH kan göra något konkret åt.
    Det primära intresset blir onekligen ekonomin i dylika situationer. Studentunderlaget är inte den enda möjliga finansieringskällan för en högskola. Medel kan erhållas från näringsliv, institut och EU för projektarbete.
    – Det finns en helt annan öppenhet för att hitta externa pengar idag, säger Karin. Därför gäller det att skriva allt bättre ansökningar, medan det framöver kommer att krävas mycket kreativa projekt för att tilldelas medel. Konkurrensen blir allt hårdare på detta område.

 

Vill du veta mer?


Karin Johansson håller sitt första styrelsemöte den 13 februari 2004. Hon kommer att besöka högskolan minst sex gånger per år vid BTHs styrelsesammanträden.

Högskolestyrelsens externa ledamöter utsågs av regeringen den 11 december. Läs artikeln. 

De ledamöter som högskolan inte utser själva, utses av regeringens utbildningsdepartement. Högskolornas rektorer och sittande styrelseordförande har möjlighet att föreslå ledamöter så att det blir en bra sammansättning i styrelsen.

Högskolestyrelsens ordförande utses genom en politisk beredning. Exakt hur den går till finns inte redovisat.

Text: Josefin Dahlander
Bild: Microsoft


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela