Vad tycker du att vi ska ta upp i nästa nummer? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!

Tema rekrytering:
Hur gick det med årets antagning?

Snabbstatistiken för vårens antagning har nyligen släppts från VHS. Antalet ansökningar har ökat med 8,5 procent jämfört med våren 2003. Data och språk fortsätter att tappa ansökningar, medan samhällsvetenskap, beteendevetenskap och teknik ökar.

Ökning av antalet ansökningar
På BTH är det är bara antagningen till Sjuksköterskeprogrammet som går genom VHS på våren. Där fick man 389 sökande totalt varav 86 förstahandssökande. Detta är en ungefärlig ökning med fem procent jämfört med förra året. Utöver det har vi lokal antagning på fristående kurser och några magisterprogram, samt en YH-utbildning i produktutveckling. För den senare är sista anmälningsdatum den första december. Chefen för Studerandeavdelningen, Tomas Johansson, vill inte uttala sig om hur det ser ut för de fristående kurserna. En stor del av anmälningarna brukar nämligen komma efter nyår.
     – Vi har tre tjocka pärmar med efteranmälningar som kom in efter nyår förra året, säger Tomas. Tendensen vi kan se är att vi kommer att landa på ungefär samma antagningssiffror som förra vårterminen.

En minskning av antalet helårsstudenter
Studerandeavdelningen räknar med 2800 helårsstudenter vid årets slut. Det kan man jämföra med prognosen på 2900 helårsstudenter som gjordes vid halvårsskiftet. Tomas Johansson menar att vi inte har minskat i andelen nya studenter som registreras. Det är drygt 900 nyregistreringar, vilket till och med är något fler än hösten 2002. Minskningen beror på att andelen studenter på treåriga program minskar. Vi har heller inte tappat fler än vanligt mellan antagning och registrering. Cirka 1100 programstudenter antogs i somras, varav drygt 80 procent registrerades.

Förvaltningschef Sven-Ove Nilsson berättar att målet för nästa år är 3000 helårsstudenter. 
     – Om vi ska nå 3000 helårsstudenter så måste vi öka antalet nyantagna rejält till hösten, säger Tomas.
     Den mest osäkra siffran är antalet utländska studenter. Förra året hade vi cirka 25 utländska magisterstudenter och hoppades kunna öka till 60. Istället kunde vi anta nästan 120 utlänska studenter till våra magisterprogram.
     – Det är omöjligt att förutsäga hur många ansökningar vi kommer att få till nästa år, säger Tomas Johansson.


Vill du veta mer?
www.vhs.se presenteras statistik över antalet sökande per program och lärosäte.


Text: Jenny Gustavsson
Foto: Studentkårens arkiv, bild från årets nollning i Ronneby.


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela