De nya lönerna dröjer, säger SACO


I förra numret av Intranytt berättade Ulla Johansson om planeringen av årets löneförhandlingar. Här ger Mikael Åsman, ordförande för högskolans SACO-förening, sin bild av förahandlingarna.

Vad händer i löneförhandlingarna?
Just nu förhandlar vi om lönerna för perioden from 2003-07-01 till 2004-09-30, det vill säga 15 månader. Vi är alltså i dagsläget snart ett halvt år försenade. Under oktober-november har arbetsgivaren tagit fram kurvor och tabeller över våra löner som vi löpande diskuterat och gjort vissa slutsatser av. Allt detta skall sedan ligga till grund för BTH:s lönekartläggning. Med utgångspunkt från lönekartläggningen och statistik från omvärlden startar förhandlingsarbetet med att fastställa inom vilka ramar BTH skall höja lönerna. Därefter börjar vi att förhandla på personnivå.

Utvecklingssamtal
Under senhösten har enhetschefer och prefekter haft i uppgift att hålla utvecklingssamtal med samtliga anställda som skall löneförhandlas. Det är oerhört viktigt att dessa samtal hålls. Därför skall cheferna redovisa skäl för varje inställt utvecklingssamtal. De enda skäl som vi i SACO kommer att acceptera är om den anställde själv avböjt samtal eller varit helt oanträffbar (till exempel resa, sjukdom eller tjänstledighet) under en längre tid (tre till fyra veckor). I samtal med våra medlemmar konstaterar vi att någon institution fortfarande inte kommit igång med samtalen (läget 11/12-03). Baserat på utvecklingssamtalen kommer prefekter och enhetschefer att ge förslag på nya löner som sedan personalchefen kommer att använda i förhandlingarna.

Löneenkäten kvarstår
Inom SACO kommer vi att använda oss av en enkät för att få goda förhandlingsargument så att vi kan företräda våra medlemmar. Vid förra löneförhandlingen gjorde vi misstaget att genomföra enkäterna i början av löneförhandlingen med resultatet att de var nästan ett år gamla när de egentliga förhandlingarna började. Det händer mycket på ett år. I denna omgång har vi avvaktat hittills.

När får vi nya löner?
Vi vet faktiskt inte. Eftersom vi inte har fått något bud från arbetsgivaren ännu, vet vi inte hur pass kärva förhandlingarna blir. Är budet realistiskt kanske vi kan komma snabbt fram i förhandlingarna och då är vår förhoppning att vi kan vara klara i mitten av våren. Tidigare än så är nog inte realistiskt, med tanke på den stora omorganisationen vi står inför, samt att budgetnedskärningarna kommer att generera många frågor som stjäl tid från förhandlingarna.


Text: Mikael Åsman, ordförande SACO-föreningen


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela