Nyheter från studentkåren:

Studenter belönade med stipendier från studentkåren
Studentkåren har delat ut fyra stipendium på 2000 kronor vardera till:
* Mattias Nyström, för hans stora engagemang inom Kårhusgruppen, samt som drivande inom studiesociala utskottet.
* Björn Olsson och Emil Classon, för deras engagemang inom Späxet och uppstartande av icke alkoholrelaterade aktiviteter på kårhuset Rotundan.
* Ronnie Heimer, för hans långa och hängivna engagemang för utbildningsfrågor.


Studentkåren har haft årsmöte
På studentkårens årsmöte den 12 november beslutade styrelsen att förseningsavgiften för betalning av kåravgift ska höjas till 100 kr. Man beslutade även att välja in ännu en ledamot, Tobias Lehto från Karlshamn, i studentkårens styrelse. Protokollet finns på http://www.bsk.bth.se.


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar studentkårens styrelse


Källa: Studentkårens nyhetsbrev, december.
Text: Anna Dyberg-Ek
Redigerat av: Jenny Gustavsson

 


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela