BTH i media:
Ta kontroll över intervjun

Den vanligaste strategin i företag och myndigheter är att VD eller informationschef uttalar sig i pressen. I en organisation som högskolan är det omöjligt för en eller ett par personer att hålla sig uppdaterade på alla områden. Journalister vill tala med den eller de i högskolan som har de bästa förutsättningarna att svara på frågor. Därför blir det många i vår organisation som har kontakt med pressen på olika sätt.

Nedan följer några konkreta tips som kan vara bra att känna till vid intervjuer eller när du blir uppringd av en journalist för en kommentar.

Tydligt budskap
Vid en intervju är det viktigt att klart och tydligt formulera det budskap du vill ha fram. Tänk också på att koncentrera dig på primärbudskapet. Var inte komplicerad och tråkig utan välformulerad och slagkraftig. Desto större är chansen att budskapet återges korrekt. Det är inget fel i att utarbeta formuleringar i förhand.

Be att få återkomma
När det gäller telefonintervju kan du stärka din position genom att fråga vilka frågeställningar som är aktuella och sedan be om att få kontrollera saken och ringa tillbaka. Uppskovet bör dock inte vara för långt och det är viktigt att du faktiskt återkommer.

Förbered dig
Goda förberedelser innebär att du tänker ut de svåraste och mest obehagliga frågorna som kan komma och har svar på dem. Journalister är mest intresserade av de mest kontroversiella och brännbara frågorna – de ruttna äpplena. Ha också all nödvändig info till hands så att du inte slösar journalistens tid.

Städa kontoret
Om intervjun görs på ditt eget kontor bör du städa skrivbordet. Journalister har skarpa ögon och tycker om att leka detektiv.

Bli korrekt citerad
Rent generellt behöver journalisten goda, användbara citat att använda i artikeln. Kortfattade, precisa uttalanden ökar sannolikheten för att du ska bli korrekt återgiven. Om journalisten är ute efter citat kan du också ställa som villkor att citaten ska läsas upp för godkännande. På så sätt kan du försäkra dig om att det inte blir fel i artikeln.

Obehagliga ord
Får du frågor som innehåller ord du inte tycker om och inte kan stå för bör du inte upprepa dem och inte beröra dem i svaret. Då undviker du att journalisten använder dem och får det att se ut som om de kommer från dig.

Om du är osäker
Svara inte på något du är osäker på. Be att få kontrollera saken och återkomma senare eller förmedla kontakt med någon som är bättre informerad.

Offentliga handlingar
De flesta handlingar som finns på en myndighet är offentliga och vi är skyldiga att ställa dessa till pressens förfogan. Dock finns det vissa undantag som behandlas i sekretesslagen. Om en du får en förfrågan från pressen om att få se ett dokument, och du är osäker på om dokumentet är offentligt eller inte bör du kontakta någon som kan tolka denna sekretesslag åt dig.

Vill du veta mer?


Om du vill veta mer om vilka rättigheter du har kan du läsa Etiska regler för press, radio och TV. http://www.svt.se/svtinfo/publicservice/lagar/etik.pdf


Text: Jenny Gustavsson
Bild: stock.xchng,
http://www.sxc.hu/


 Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela