Tema omorganisation:


De löser bortglömda problem

Inför omorganisationen har rektor Lars Haikola tillsatt en organisationskommitté som har haft som uppgift att fånga upp de frågor som ingen annan har tänkt på.

Kommittén består av rektor Lars Haikola, Jan-Olof Gustavsson, Anita Carlsson, Eva Öresjö, Sven-Ove Nilsson och en studentrepresentant, Andreas Larsson. De har sammanträtt gång i veckan sedan gruppen tillsattes i september 2003.
    De har diskuterat verksamhetsuppdraget och chefsinstruktionen. Då har de bland annat tittat på vilket uppdrag de nya cheferna egentligen ska ha, hur ansvarsfördelningen ska vara och hur uppbyggnaden av sektionerna ska se ut. I början av perioden arbetade kommittén mycket med sektionernas namn, vilket var ett långt och mödosamt arbete. De har också sett till alla dokument anpassats för den nya ordningen. På senare tid har gruppen behandlat frågor som berör nästa års budget.
    En viktig uppgift för gruppen är också att försöka att fånga upp det som har fallit mellan stolarna, att ta fram det ”som ingen annan har tänkt på”. Gruppen har inte haft någon agenda eller dagordning för sina möten utan de har diskuterat nya problem eller idéer som har kommit upp i organisationen, både från personal och från studenter. Enligt Anita Carlsson har det inte kommit in så mycket rent formellt till organisationskommittén från personalen.
    – Vi har istället försökt att finnas ute bland personalen och fånga upp deras oro och frågor, och i informella samtal kolleger emellan ventilera de frågor som finns.
    Enligt studentrepresentanten, Andreas Larsson, har studenterna fått väldigt lite information om omorganisationen och där av är det heller inte särskilt mycket diskussioner om den.
    – De studenter som har hört talas om omorganisationen känner sig oroliga för om och hur den kan påverka deras utbildning, säger Andreas.
    Studentkåren var emot omorganisationen i den form den ska genomföras, för de tror att det kommer att skapa större klyftor mellan sektionerna och försämra samarbetet.
    Hur det blir med det behöver vi inte vänta så länge på för att se. Omorganisationen ska vara genomförd från och med den 1 januari 2004 och organisationskommitténs arbete tar därmed slut.


Text: Åsa Robertsson
Bild: Ola Andersson

 

 Eva Öresjö
Eva Öresjö

Jan-Olof Gustavsson
Jan-Olof Gustavsson

Lars Haikola
Lars Haikola

Sven-Ove Nillson
Sven-Ove Nilsson

Ej på bild: Anita Carlsson & Andreas Larsson.

Sven-Ove Nillson
Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela