Har du en nyhet till Intranytt? E-posta webbredaktor@bth.se.


Nyheter från studentkåren:

Studentkårens logoObetalda kåravgifter går till inkasso
Studentkårens verksamhet är drivs till stor del med hjälp av kåravgifter. Idag är det ett antal studenter som inte betalar sin kåravgift trots att det är lag på detta. Det är ett problem för Studentkåren. För att få ett slut på fusket med kåravgifterna kommer Studentkåren att skicka skulder som inte är betalda till inkasso. De kommer också diskutera med högskolan om ett beslut om att inga poäng ska kunna registreras utan en betald kåravgift.
Källa: Studentkårens nyhetsbrev november

OSS diskuterade alkoholpolicy
OSS (Oberoende Studentkårer i Samverkan) är ett nätverk inom SFS. Nätverket är öppet för alla studentkårer i Sverige och träffas två till fyra gånger per termin. Den 26-28 september var Blekinge studentkår värd för en OSS-träff. Temat var alkoholpreventionsarbete och man diskuterade bland annat alkoholpolicy, kårhusens arbete och hur nollningen kan förbättras. Studentkåren förespråkar en sund inställning till alkohol; att höja de positiva effekterna och minska de negativa. Nästa OSS-träff går av stapeln i Kristianstad och kommer att behandla bildning kontra utbildning samt pedagogisk meritering.
Källa:  Studentkårens nyhetsbrev oktober

Vad händer med CSN?
Den 24 september meddelade CSN att elva lokalkontor ska läggas ner, då CSN måste spara 150 miljoner kronor under en treårsperiod. Ett av kontoren kan beröras är Karlskrona. Studentkårens styrelse gör en insats för att få CSN att tänka om, då man tror att servicen kommer att minska och att tycket på de kontor som blir kvar blir högre, vilket leder till en sämre service och rättsäkerhet för studenterna. CSN menar att omorganisationen ska bidra till en fortsatt hög servicenivå, som de menar ska ske genom en utökning av telefontjänsterna.
Källa: Studentkårens nyhetsbrev oktober

Vilket kap – köp och sälj begagnat
Vilket kap är Studentkårens begagnatforum. Personal på BTh är också välkomna att använda sig av detta forum. Adressen dit är http://www.bsk.bth.se/vilketkap/. Frågor om tjänsten besvaras av Björn, bjorn@bsk.bth.se på Studentservice.
Källa: Anna Dyberg-Ek, informationsansvarig på studentkåren

 


  Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela