Högskolestyrelsens ordförande Cristina Glad ledde sitt sista styrelsemöte vid BTH den 5 december. Dagen innan höll hon ett seminarium baserat på de erfarenheter hon gjort under sin tid som ordförande. Här följer några utdrag.

När Cristina lämnar över sitt ordförandeskap, vill hon lämna kvar några av de tankar och erfarenheten hon fått under sina sex år på BTH. Det finns en hel del saker som vi måste tänka på för att lyckas i framtiden, menar hon. 


Utmaningar inför framtiden

Grundutbildningen och tredje uppgiften behöver en strategi. Arbeta vidare med forskningsstrategin. Jobba med att öka BTHs attraktionskraft på forskare, lärare, studenter och finansiärer, och viktigast av allt: högskolan måste positionera sig tydligare genom att skapa ett varumärke. Det är vad Cristina Glad vill lämna efter sig när hon slutar som ordförande för högskolestyrelsen.

Positionering och ökad profilering avgörande
Högskolans profil tillämpad it är ett val vi ska hålla fast vid, menar Cristina. Det saknas dock en gemensam syn på vad tillämpad it är. Utan en tydlig bild av vad profilen innebär är det svårt för de anställda att jobba för att uppfylla och utveckla den. Högskolan behöver också bestämma sig för en strategi för profileringen. I allmänhet är högskolan dålig på att dra nytta av det faktum att vi fortfarande nämns som ett föredöme vad gäller profilering i nationella sammanhang. Det är viktigt för att skapa ett varumärke.

Ökade forskningsstöd och fler studenter
Högskolan måste aktivt arbeta med att öka forskningsanslagen. För att göra det tror Cristina det är viktigt att definiera de forskningsområden vi kan bli bäst inom. Var har vi redan, eller var kan vi utveckla, en spetskompetens? Detta arbete kräver att vi vågar göra prioriteringar.
    Det säger sig självt att vi måste öka studentrekryteringen. Cristina menar att vi måste titta på hur grundutbildningen hänger ihop. Här efterlyser Cristina en strategi, med utgångspunkt på utvecklingsplanen, över grundutbildningen.

En problemlösare lämnar
När Cristina Glad höll sitt avskedsanförande för högskolans personal berättade hon att hon egentligen skulle vilja vara kvar som ordförande lite till. Det känns inte bra att lämna när högskolan befinner sig i en svacka.
    – Jag är en person som tycker om att vara med och lösa problem, sa hon.
När Cristina ser tillbaka på sin tid som ordförande är Campus Karlshamn det projekt som inte blev så bra som hon hoppats. Satsningen gjordes i en olycklig tid, och var till största delen ett politiskt beslut. Ändå är hon nöjd med resultatet, men tycker samtidigt att det är bra att högskolan nu gör en ordentlig översyn på campusfrågan.


Text: Jenny Gustavsson
Foto: Ola Andersson


 Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln


Redigera
Share Dela