Ledaren:
Besparingar hotar inte kärnverksamheten

BTH är som organisation just nu hårt ansträngd.
1. Vi ska genomföra en organisationsförändring per 1 januari 2004 med nya chefer.
2. Vi ska flytta en institution, IHN, från Annebo till Gräsvik.
3. Vi ska genomföra en besparingsprocess om 12 miljoner kronor för 2004.

Organisationsförändringar är alltid frustrerande och även om den är klar i sitt yttre skal, återstår mycket arbete inom respektive sektion, framför allt i den stora tekniksektionen. Också flytten kommer att medföra slitningar och trängsel. Jag är ändå övertygad om att detta är en viktig och nödvändig åtgärd. Den sista punkten innebär att vi samtidigt ska genomföra en budgetprocess och ett bokslutsarbete. Detta kommer att kräva extraordinära insatser av alla som är engagerade med ekonomiuppgifter. Jag vill vädja till alla som skall lämna underlag till bokslutet att bidra så effektivt som möjligt.

Vårt ekonomiska läge är bekymmersamt vilket medför krav på omedelbara åtgärder. Vi står inför att dra ned kostnaderna med 12 miljoner kronor i den budget vi gör för 2004. Jag har i en brevduva (nr 17) informerat om vilka åtgärder vi omedelbart vidtagit för att klara denna besparing. Den omfattar begränsningar i anställningar av alla slag och begränsningar i investeringar och inköp. Vidare påbörjas en analys av tjänstesituationen på framför allt visstidsanställningar. Jag har också gett en ”tipslista” på ganska enkla besparingar.

Det mesta handlar om besparingar. Jag tror att det är fullt möjligt att genomföra besparingar om 12 miljoner kronor utan att vår kärnverksamhet hotas, även om det kommer att svida ibland. Men vi ska naturligtvis också sträva efter att öka intäkterna. Fund-raising ska startas upp mot såväl privata som offentliga finansiärer. IT-kampanjen måste leda till ökad rekrytering av studenter och jag utgår från att forskarkåren ökar sina ansträngningar till externa medel ytterligare. Vi måste, som vanligt, balansera mellan broms och gas, och en del av bromskraften ska återanvändas för att gasa.

Observera, att jag inte föreslagit besparingar inom personalvårdande åtgärder. Vi kommer alla att utsättas för påfrestningar under det kommande året och därför måste de små tecknen på uppskattning finnas kvar, allt inom de gränser respektive chef finner rimligt. Jullunchen den 19 december är inte i fara! Jag hoppas att vi ses då! Därefter vill jag att alla nyttjar helgerna för välbehövlig vila. Den är välförtjänt!

God jul och gott nytt år!

Lars Haikola


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela