Hjälp oss göra Intranytt bättre! E-posta webbredaktor@bth.se.

Ledaren:
Svårt att hitta nya rekryteringsvägar

Lars HaikolaRekrytering av studenter är den viktigaste frågan för BTH under åtminstone det närmaste året. Alla ansträngningar måste syfta till att förstärka rekryteringen. Under 2003 tilldelades vi ett särskilt anslag av statsmakterna för att utveckla nya utbildningar inom vårt profilområde och året dessförinnan fick vi särskilda medel för att utveckla tvååriga yrkeshögskoleutbildningar. En stor mängd lärare och annan personal har under året arbetat hårt med att ta fram nya utbildningar vilket nu resulterar i ett förslag till styrelsen om inte mindre än 16 nya program och två modifierade program. Högkvalitativa och intressanta utbildningsprogram måste vara vårt viktigaste rekryteringsargument!

Det är väl belagt att det råder en rekryteringskris inom den tekniska och naturvetenskapliga sektorn i hela västvärldens högre utbildning. Ungdomar har inte samma intresse för naturvetenskap och teknik som tidigare generationer. Inom IT och telekommunikation tillkommer det särskilda problemet att börsen klassificerar dessa områden som krishärdar. Sanningen är att antalet anställda inom IT-sektorn hela tiden ökar med fyra till fem procent, också efter börskraschen 2000, och att IT impregnerar i stort sett alla samhällssektorer och yrkesområden idag. Låt oss hoppas att vi med hjälp av den nationella IT-kampanjen under våren lyckas vända bilden av IT som en krisbransch, så att vi slipper att kämpa emot rena felaktigheter i rekryteringsarbetet.

Rekrytering av studenter bör utgöra det första steget i den långa utbildningskedja som består av sex länkar: rekrytering – urval – antagning – utbildning – examination – utslussning på arbetsmarknaden. Min personliga mening är att det storskaliga svenska högskolesystemet motverkar en effektiv rekrytering genom de nationella krav som kommer till uttryck i urvals- och antagningssystemen. Vi, som enskild högskola, rår inte över vilka studenter vi vill anta till våra utbildningar, detta bestäms genom nationella förkunskapskrav och nationella urvalskriterium. Genom att vi inte ”äger” alla utbildningskedjans sex länkar så blir inte heller rekryteringen effektiv. Detta gäller självklart alla högskolor. Min mening är att statsmakterna bör avstå från synpunkter på vilka studenter högskolan antar till utbildning och istället ställa tydligare krav på vilka studenter högskolan ska ”leverera” till samhället, dvs examenskraven. Vilka studenter vi vid BTH åtar oss att utbilda till civilingenjörer, sjuksköterskor och samhällsvetare bör vara vårt ansvar, medan statsmakterna bör ställa tydliga och nationella krav på vad det innebär att examineras som civilingenjör, sjuksköterska och samhällsvetare. Den sittande tillträdesutredningen tycks inte vilja röra dessa grundläggande strukturer i svensk högskola och därför är jag skeptisk till att vi lyckas skapa nya rekryteringsvägar in i högskolan. I väntan på revolutionen får Blekinge College och Yrkeshögskola utgöra vårt bidrag till en förbättrad rekryteringsprocess.


Text: Lars Haikola
Foto: Högskolans bild


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela