Hur påverkar den nya organisationen vår identitet? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!


Tema rekrytering:
BTHs identitet efter den 1 januari

Sedan år 2000 heter vi Blekinge Tekniska Högskola. Det är vårt namn. Men det är också vårt varumärke. Under den tid som har gått har vi gjort vårt bästa för att de som kände oss under vårt gamla namn ska koppla den kunskap de har om oss till vår nya identitet. Det har också tillkommit personer som stiftat bekantskap med oss under namnet BTH och som inte tänker på att vi har ett förflutet. De flesta studenter hör till den gruppen.

Ny organisation – ny identitet?
I den nya organisation som gäller från och med årsskiftet kommer institutionsbegreppet att försvinna. Den nya organisationen ska bland annat bidra till rekryteringen av fler studenter och ha ökad egen utvecklingskraft. Av förarbetena framgår att sektionerna ska ha större autonomi är vad institutionerna haft.

Det är viktigt att komma ihåg att den nya organisationsplanen beskriver hur vi organiserar oss internt. I flyktiga kontakter, till exempel med sökande, allmänhet, media och leverantörer, är det inte så viktigt att klargöra vår interna organisation, vilken fortfarande är ganska komplicerad. Då är det av större värde att presentera vår profil, de vetenskapsområden och ämnen som förekommer, vilka utbildningsprogram vi ger eller vilken forskning som bedrivs. Först om kontakterna förväntas bli mer långvariga kan det vara nyttigt att personen eller gruppen får inblick i vår organisation för att underlätta ett vidare samarbete.

Marknadsföring under eget namn
Det är vikigt att den sammanhållande identiteten i våra externa kontakter är BTH, vår grafiska profil, och inget annat. Även projekt med eget namn och egen identitet ska förses med en koppling till BTH och dess identitet. Högskolan har rätt att synas i de verksamheter som bedrivs inom dess organisation, av dess personal eller i dess lokaler.

I sammanhanget bör dock nämnas att sektionen för management har begärt och fått rätten att utåt använda ett eget namn, Managementhögskolan. Grafiska riktlinjer för detta återstår att lägga fast, liksom kopplingen till BTH i logotyp med mera. Grunden för allt arbete med varumärken är dock att man avsätter resurser som räcker för uppbyggnad och vidmakthållande av den egna identiteten.

En tydligare bild av BTH
Högskolor hör till de organisationer som åtnjuter ett stort förtroende hos befolkningen. För oss själva är vår identitet så etablerad att vi oftast inte tänker på vad varumärket BTH innebär. Kanske tänker vi inte heller på att vi fyller namnet med innehåll varje dag. Ur den strategiska utvecklingsplanen har jag hämtat följande värdeord som det är meningen att vi ska fylla vårt varumärke med: vetenskaplig, internationell, otraditionell, respekterad, kreativ, samt erfarenhet, profilering och samverkan. Vi är väl kända i förhållande till vår storlek. Låt oss samverka för att inte göra bilden av BTH otydlig.


Text: Lennarth Förberg, Informationschef
Foto: Jenny Gustavsson


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

 

Redigera
Share Dela