På grund av tidsbrist har inte alla institutioner tillfrågats. Har ni något ni vill tillföra? Hör av er till webbredaktor@bth.se.


Tema rekrytering:
Vad gör institutionerna för att få fler studenter?

Huvudansvaret för rekryteringen ligger hos informationsavdelningen. Det som görs på institutionsnivå sköts av personer inom ramen för övriga tjänster. Oftast avdelas inga större summor i budgeten på institutionerna till rekryteringsaktiviteter. I och med det sjunkande studentantalet har intresset för att själva vara med och påverka sin situation ökat på institutionerna och en hel del olika aktiviteter pågår ute i organisationen.

En man pratar i telefon och antecknar samtidigt. Något som flera institutioner har anammat är att ringa runt till de blivande studenterna under sommaren. Detta görs bland annat på ITS, enligt Anders Nelson. Man har valt lite olika vägar i fråga om vem som ringer, allt från amanuenser till projektanställda. På IEM har vi valt att låta amanuenser ringa. Amanuenserna har verklig kunskap om de olika kurserna, de har precis själva läst dem. De har också erfarenhet av studentlivet och kan svara på frågor om det och på andra, för de blivande studenterna, viktiga frågor. Vi känner att det är viktigt att få de som har sökt utbildningen att också svara ja.

Några institutioner har valt att följa upp dessa samtal med att skicka ut en informationsfolder som innehåller schema och litteraturlistor för de första kurserna, information från linjeföreningarna, nyttiga telefonnummer, en karta med mera. Detta för att verkligen ge de blivande studenterna all information de behöver för att de ska komma vid kursstart. Det är inte bara utskick direkt till gymnasieelever som görs utan även till syokonsulenter, komvux, arbetsförmedlingar och kommunala lärosäten.

På IPD håller Madeleine Petterson och Karin Jakobsson på och arbetar med en Gästföreläsning om ca 45 min som ska hållas på gymnasieskolor av olika föreläsare från högskolan. IPD har också utsett en kontaktperson för gymnasieskolor som håller på och bygger upp ett nätverk, först och främst i Blekinge.

För närvarande arbetar många med olika informationsfoldrar om programmen, som Joakim Ekberg ska kunna ha med sig när han besöker olika mässor. Annonser i dagstidningar har också använts av institutionerna. Detta hör dock till de dyrare aktiviteterna. Många institutioner verkar vara överens om vikten av bra information på institutionens hemsida. Därför försöker man mer aktivt arbeta med dessa sidor så att aktuell information ska finnas att tillgå och att informationen ska vara lättillgänglig.

Text: Åsa Robertsson
Foto: www.sxc.hu


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela