Tema omorganisation:


Nya kontaktpersoner på personalavdelningen

Den sektion/enhet som du är anställd vid har särskilda kontaktpersoner på högskolans personalavdelning. Nedan finner du namnen på de som arbetar på personalavdelningen och vilka sektioner/enheter som de ansvarar för från och med den första januari 2004.

Du är välkommen att kontakta oss när du behöver råd i personal- och lönefrågor.

Ulla Johansson, personalchef
0455-38 50 36

Personalärenden   


Monica Bengtsson, personalsekreterare: CES, MAM, TKS, EXR, BIB, DAT
0455-38 50 68  

Monica Nilsson, personalsekreterare: CTUP, TEK, FOR, HLE 
0455-38 50 85  

Christina Torstensson, personaladministratör: HAL
0455-38 50 87

Löner


Helen Björnbäck, personaladministratör: TEK, TKS, CES
0455-38 50 81

Elzbieta Nejmantowicz, personaladministratör: BIB, DAT, EXR, HAL, MAM
0455-38 50 69

Christina Torstensson, personaladministratör: CTUP, HLE, FOR
0455-38 50 87

  
Monica Bengtsson, Christina Torstensson, Elzbieta Nejmantowicz och Monica Nilsson.


Ulla Johansson och Helen Björnbäck.Text: Monica Nilsson
Foto: Jenny Gustavsson


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela