Hur bemöter vi dagens ungdomar? E-posta webbredaktor@bth.se.

Tema rekrytering:

Dagens unga är kräsna individualister

En blå skylt med texten "Future" skrivet i rosa neon. Det är lätt att avfärda våra ungas beteende som påhitt och tänka att de också kommer att växa upp och mogna. Men det är nu de kommer till oss på högskolan och vi måste ta deras värderingar och tankesätt på allvar, och anpassa oss efter dem, om vi vill locka till oss, och behålla studenter även i fortsättningen.

Dagens ungdomar, den generation som kallas för Nexters, är autonoma, upplevelsecentrerade, krassa och cyniska. De skapar nya grupptillhörigheter och föredrar personliga lösningar i de flesta situationer. Hos dem ökar könsskillnaderna (kvinnor blir kvinnligare och män blir manligare) samtidigt som män och kvinnor blir allt mer jämställda.

Ungdomarna är professionella och professionalism är också viktigt i alla val de gör. För oss på högskolan får det tydliga effekter. Vi måste vara tydliga i vad vi erbjuder och framför allt alltid hålla det vi lovar. Många har säkert redan märkt att studenterna blir allt mer kritiska till betygssättningen. Tydliga kriterier och motiveringar till betygen måste finnas, studenterna drar sig inte för att förhandla om betygen.

De två trender som ger tydligast effekt i vår verksamhet är att studenterna väljer utbildning efter var kompisarna finns, inte efter vad de vill utbilda sig till. Relationer med familj och vänner är det absolut viktigaste. Nexters är också, precis som föregående Generation X, individualister, men individualister i team. Grupptillhörighet är viktigt, men man väljer grupper där individen får möjlighet att utvecklas. Det betyder att om högskolan inte håller vad vi lovar, eller upplevs som mindre professionella än vi utger oss för att vara, så sticker de. Det fåtalet som är missnöjda tar många i teamet med sig. Därför kan en missnöjd student innebära att vi förlorar tio.

De fem viktigaste sakerna hos en framtida arbetsgivare är personalpolicy, tydliga värderingar, moraliskt och samhälleligt ansvar, spännande affärsidé och att företaget är väletablerat och framgångsrikt. Det är ganska troligt att det är de här fem sakerna är viktiga också när de väljer en utbildning eller en högskola. Hur står sig BTH i konkurrensen då?

Det undrar Kairos Future, som i tretton år har genomfört en årlig undersökning bland gymnasieskolans avgångsklasser. Målet är att kontinuerligt kunna följa hur ungdomars värderingar förändras över tid. Årets undersökning har tittat närmare på ungdomars syn på rättigheter och skyldigheter.


 Veta mer?
Thomas Fürth från Kairos Future inledde den 30 september en serie framtidsföreläsningar på BTH. Nästa föreläsning hålls av högskolestyrelsens ordförande Cristina Glad den 4 december.

http://www.kairos.se finns mer information om undersökningarna.

Boken om generation Nexters: 80-talisterna kommer. Om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar, Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova (Konsultförlaget 2002).


Text: Jenny Gustavsson
Bild:
http://www.sxc.hu


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln


 

Redigera
Share Dela