Personalavdelningen tipsar:
Terminalglasögon till de som behöverEnligt Arbetsmiljöverket är högskolan skyldig att tillhandahålla terminalglasögon till de anställda som behöver. Terminalglasögon är särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbete, och sådana kan man få om en synundersökning visar att de behövs och att vanliga glasögon inte kan användas.

Personalavdelningen vill påminna om att du, efter att du har varit hos Previa för undersökning och eventuellt utfärdande av remiss, tar kontakt med en optiker, som staten tecknat avtal med. Vilka dessa optiker är kan du läsa om i personalhandboken. Högskolan ersätter kostnaden för synundersökning, båge (till ett värde av 350 kronor), glas som respektive optiker rekommenderar, samt antireflexbehandling. Väljer du en dyrare båge får du själv stå för mellanskillnaden.

Vad gäller vanliga progressiva glas rekommenderas dessa ej till bildskärmsarbete. Ofta ger dessa glas felaktig arbetsställning med nack- och axelbesvär som följd.   


Vill du veta mer?
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Läs mer under rubriken Bildskärms-/terminalglasögon i personalhandboken.

Text: Monica Nilsson
Bild: stock.xchng,
www.sxc.hu


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela