Har du tips på tema för vårens nummer? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!

Tema rekrytering:
Använd de möjligheter alumniverksamheten ger

Alumnverksamhet är ett relativt nytt begrepp i Sverige, men fler och fler universitet och högskolor har insett betydelsen av att hålla kontinuerlig kontakt med sina tidigare studenter.

Ingmarie SöderblomPå BTH har Alumniverksamheten varit igång sedan 2000 och har nu 1 284 alumner registrerade i nätverket. Från och med den 3 november 2003 kommer Ingmarie Söderblom, informationssekreterare, att successivt ta över ansvaret och underhållet av Alumniverksamheten från Mira Networks som utvecklat systemet.

Vid en workshop den 16 oktober tillsammans med bland annat Karolinska Institutet och Linköpings Universitet framkom att både de resurser som står tillbuds för Alumniverksamheten och ambitionsnivån på verksamheten varierar mellan de olika högskolorna och universiteten. För BTH:s del så finns det en hel del outnyttjade resurser inom Alumni och outforskade möjligheter att göra intressanta kopplingar mellan gamla och nya studenter och till exempel näringsliv. Ingmarie Söderblom välkomnar alla förslag till nya appliceringar av vår alumniverksamhet.

Alumniverksamheten kan vara en av de största resurserna högskolan har till sitt förfogande. Alumni, det vill säga alla tidigare studenter, har en stor potential som stöd för sin gamla högskola. Det finns ingen annan som bättre kan förstå förutsättningen för, behovet av, och målet för utbildningen. Målsättningen är att stärka relationerna mellan före detta studenter och mellan studenter, högskolan och omvärlden.


 

 Vill du veta mer?
Alumn eller alumnus (m) och alumna (f) kommer från latinet och betyder före detta student.

Statistik över BTH:s alumniverksamhet, t ex procentuell representation från de olika utbildningarna och var i landet alumnerna bor kan fås av Ingmarie Söderblom.

Alumninätverkets webbplats: http://www.bth.se/alumni


Text: Ingmarie Söderblom
Foto: Jenny Gustavsson


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela