Vill du marknadsföra högskolan på en mässa? Kontakta Joakim Ekberg.

Tema rekrytering:

Att marknadsföra BTH på mässor

Planeringen och förberedelserna för den uppsökande studentrekryteringen inför hösten 2004 är redan i full gång. Varje år erbjuds vi att delta i många stora nationella och internationella utbildningsmässor.

Nationella mässor

I Sverige finns det sex stora mässor och ungefär lika många till i Skandinavien, samt ett stort antal i övriga världen. Stora mässor som vi medverkar vid i år är Göteborg den 11-13 november och Stockholm/Älvsjö den 20-22 november. BTH deltar inte med en egen monter vid stora mässor utan ingår i ett samarbete med Sveriges Tekniska Högskolor där vi finns representerade tillsammans med tio andra högskolor som har civilingenjörsutbildningar i en gemensam monter. Till Stockholm beräknas 20 000–25 000 besökare i form av avgångselever på gymnasiet komma, och till Göteborg 10 000–15 000.

Under våren startar den stora rekryteringskampanjen inför kommande hösttermin. Då besöker vi, under februari och mars, 40-60 gymnasieskolors högskoledagar runt om i landet. Redan nu börjar ett stort antal inbjudningar komma in och vi ska åka till så många skolor som vi bara kan.

Bild på reklamfoldern "loppan". Att marknadsföra utan katalog
Att redan i november marknadsföra våra utbildningar inför nästkommande höst kan vara lite problematiskt eftersom vi inte har något aktuellt informationsmaterial och inte heller några definitiva beslut om nya utbildningar. Vi använder förra årets katalog samt tar fram en mycket kortfattad informationsfolder om BTH som innehåller allmän information om oss och nyheter inom teknik- och civilingenjörsområdena. Foldern har till syfte att vara informativ, men också vara en lockande och spännande ”leksak”. Förra året tog vi fram en informationsfolder som vi kallade ”loppan”. 

Institutionsjobb
Inför mässorna i november produceras, förutom ”Funky Folder”, som är ”loppans” uppföljare, en särskild folder om våra fyra civilingenjörsutbildningar. Foldern produceras av IPD och ITS. Om en institution vill ta fram eget informationsmaterial om en utbildning, som man vill skall delas ut på gymnasieskolor och mässor, är det viktigt att materialet är klart senast i slutet av januari.

Inför vårens mässor börjar också en årlig uppdatering av informations- och utställningsmaterial och vi utbildar också studentambassadörer som skall kunna representera hela BTH och alla våra utbildningar. Här är det bra om institutionen medverkar och hjälper till att ta fram bra och representativa studenter som är villiga att åka runt i landet. Studentambassadörsutbildningen ges i mitten av januari, när vi vet hur den nya utbildningskatalogen ser ut, och brukar vara i ca 3 timmar. Informationsavdelningen arvoderar studentambassadörer med 500 kr per dag/uppdrag och om personal på BTH vill åka ut och informera står informationsavdelningen för resa och boende om man marknadsför hela BTH. Om man bara representerar sitt eget program står institutionen för kostnaderna. 

Egna idéer
På informationsavdelningen kommer vi inte alltid på alla idéer själva. Vi tar intryck från andra branscher, kontaktnät, m.m. och försöker ligga före våra konkurrenter i marknadsföringen av utbildningar. Även era synpunkter och tips är viktiga i den här processen och ni är alltid välkomna att diskutera idéer med oss på informationsavdelningen. Har ni egna idéer om material ni vill producera eller saker ni vill göra på institutionen för att öka studentrekryteringen så kan vi oftast bidra med vår erfarenhet och med våra kontakter.

Vill du veta mer? 
Loppan blev nominerad för bästa design vid 
Guldekengalan. Galan är vad man skulle kunna kalla en Oscarsgala inom informations- och marknadsföringsområdet, och är det största branschpriset i Sverige efter  Guldägget.


Text: Joakim Ekberg
Foto: Jenny Gustavsson


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln


 

Redigera
Share Dela