Tipsa oss om nyheter! E-posta webbredaktor@bth.se.


BTH i media: 
Konsten att lansera nyheter

En man läser tidningenAllt som skrivs om högskolan bidrar till att fylla på allmänhetens bild av oss. Ibland säger man all reklam är bra reklam. Sanningshalten i det kan diskuteras. Allt som skrivs om oss bidrar visserligen till att förstärka kännedomen om oss. Dock bidrar inte allt till att skapa en positiv och rättvisande bild av BTH.

Prioriteringar och urvalskriterier

Vi har själva stora möjligheter att påverka det som skrivs, genom de kontakter vi har med pressen och den information som sprids via pressmeddelanden och webbsidor. På informationsavdelningen försöker vi alltid ställa upp när vi får tips från personer i organisationen. Några är flitigare än andra på att se var nyheterna finns, därför kan det ibland verka som om vi prioriterar män framför kvinnor eller teknik framför humaniora, även om så inte alls är fallet. Informationsavdelningen har i dagsläget för lite resurser för att ständigt leta efter nyheter att skriva pressmeddelanden på.

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden ska passera informationsavdelningen. Här finns kunskap om hur man skriver pressmeddelanden som väcker intresse och blir publicerade. Vi har också en mall för hur dessa meddelanden ska se ut, så att man ska känna igen dem ute på redaktionerna. Det blir en jämn kvalité på alla utskick och de distribueras inom vårt etablerade kontaktnät. Vi strävar efter att de pressmeddelanden vi ger ut ska vara så intressanta som möjligt för medierna och skrivna så att de kan förstås av allmänheten. Om kommunikation med pressen sker utan att informationsavdelningen är delaktig kommer inte materialet att publiceras på den webbplats som är avsedd för det och de som är vana vid att få information av oss kanske inte finns på distributionslistan.

Bara pressmeddelanden som har bedömts av informationsavdelningen distribueras i vårt system. De skickas till de tidningar som kan ha intresse av nyheten och vi publicerar dem under pressmeddelanden på webben. På vår webbsida kan man också anmäla sig till en e-postlista dit alla pressmeddelanden skickas.

Presskonferenser
Rådgör med informationsavdelningen innan du kallar till presskonferens. Bäst är om inbjudan går ut från centralt håll även om konferensen leds av någon från den egna sektionen eller enheten. Man ska inte kalla till presskonferens när ett pressmeddelande kunde göra samma nytta eller om nyheten inte är allmänt intressant. Principen är att vi bara bjuder in till presskonferens när vi är säkra på att media kommer att uppfatta nyheten som intressant att skriva om. I en inbjudan till presskonferens avslöjar man sällan den stora nyheten, då finns det stor risk att pressen inte kommer, vi blir bortprioriterade. Att inbjuda till presskonferens är att ge pressen ett förtroende om att man har något viktigt, exklusivt, att berätta. Om en presskonferens inte är tillräckligt intressant kan det innebära att pressen sviker när de viktiga sakerna ska avslöjas.

Service
På informationsavdelningen tar vi gärna emot nyhetstips som kan resultera i pressmeddelanden eller presskonferenser. Det är dock viktigt att man hör av sig i god tid, helst en vecka innan pressmeddelandet ska skickas, och att vi får bra underlag att skriva pressmeddelanden på. Observera att informationsavdelningen inte är någon fax-service. Därför tar vi inte emot pressreleaser för distribution som vi inte får redigera vid behov.

Kontaktpersoner
Pressmeddelanden skrivs och distribueras av Jenny Gustavsson, men också i vissa fall av Lennarth Förberg.

Text: Jenny Gustavsson & Lennarth Förberg
Bild:
www.sxc.hu


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela