Internationell rekrytering ökar intresset för utländska studier

Det kan knappast ha undgått någon att det denna höst har anlänt ett stort antal utländska studenter till BTH. Nära 190 nyanlända studenter från ett trettiotal länder studerar hos oss sedan första september. Av dessa är 140 magisterstudenter, övriga är utbytesstudenter.

Nadège Nicolet, Jackson Esabu från Nigeria, Erika Qvist och Mama Mounchili från Kamerun.

Av 400 antagna magisterstudenter har 140 anlänt, vilket ska jämföras med förra höstens siffror som var 69 respektive 26. Av årets magisterstudenter kommer 50 procent ifrån Indien, andra hälften från ytterligare 16 länder. Antalet utbytesstudenter har dubblats till 48 sedan förra hösten och de kommer främst ifrån Tyskland, Frankrike och Spanien.

Flertalet magisterstudenter som svarat på en kort enkät skriver att anledningen till att de valde BTH trots andra valmöjligheter var antingen att våra utbildningar passade deras utbildningskrav och/eller att vi redan tidigt visade att vi verkligen ville att studenterna skulle komma hit.

BTH har blivit än mer internationell. När antalet utresande utbytesstudenter minskat de senaste åren har andelen inkommande tvärtom alltså ökat kraftigt. De utländska studenterna har också medverkat till att öka intresset för utlandsstudier hos våra svenska studenter. Även intresset från undervisande personal att söka utbytesmöjligheter har ökat.

Internationalisering hemma är ett begrepp som diskuteras livligt runtom på högskolor och universitet i Sverige och även övriga Europa. Vi har nu möjlighet att dra alla de fördelar som den ökade internationella rekryteringen erbjuder. Denna chans tänker vi bland annat ta vara på genom att starta ett fadderfamiljprojekt. BTHs och kommunernas personal kommer erbjudas möjligheten att bli fadder åt en eller flera utländska studenter.

Vill du veta mer?
Internationalisering är en av de viktigaste huvuddragen i högskolans utvecklingsplan som gäller till och med 2007. I utvecklingsplanen står följande:
”All verksamhet vid BTH skall mätas med en internationell måttstock. Utbildning och forskning skall planeras och genomföras i en naturligt mångkulturell och internationell miljö som omfattar studenter, lärare, forskare och andra anställda. BTH ska ha en stark internationell karaktär.”

Text: Erika Qvist
Foto: Bilden tillhör Jackson Esabu. Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela