Högskolans ansikte utåt

Högskolans webbplats får efter jul en ny kostym. Under höstens gång har det pågått ett intensivt arbete med att förbättra högskolans webbplats, och nu börjar resultatet visa sig.

Ett samlat yttre
Den tydligaste förändringen kommer att vara att webbplatsen får ett helt nytt utseende. En stor del i arbetet med detta har varit att knyta ihop webbplatsens utseende med det övriga informationsmaterial vi använder, till exempel utbildningskatalog. Som tidigare har framkommit, bland annat genom den utvärdering av marknadsföringen Ernst & Young har gjort tidigare i höst, är det viktigt att högskolan visar upp ett enhetligt ansikte utåt. Det är viktigt att man känner igen sig i vårt material, oavsett om man kommer i kontakt med oss via tryckt material, Internet eller TV och radio. Genom bland annat bildval, försöker vi också att ytterligare förstärka vår profil, tillämpad IT, och den bild vi vill ge av högskolan som ung, modern och seriös.

Strukturella skillnader
En del i arbetet med den nya webbplatsen är också att förbättra den något röriga struktur vår webbplats tagit genom åren. Vi når en bit genom att ytterligare fokusera på, och lyfta fram, våra huvudområden: forskning, utbildning och samverkan. Ännu lite längre når vi genom enkla medel som tydligare navigering och luftigare utseende. En viss omstrukturering har också skett, men mycket av detta har skett successivt under hösten, det kommer kanske inte att märkas lika tydligt när den nya webbplatsen tas i bruk.

Ett steg på vägen
För att skapa och upprätthålla en god informationsstruktur på vår webbsida krävs dock mer än ett nytt utseende. Därför håller vi på att ta fram riktlinjer för webbarbetet, tillsammans med grafiska riktlinjer för hur webbsidor som tillhör BTH ska se ut. Ett mål är att webbplatsen ska vara färdig i slutet av januari. Efter det återstår trots allt en hel del arbete. Vi kommer kontinuerligt att jobba med att förbättra vår webbplats, och med att utbilda de publicister som finns runt om i organisationen. Som ett redskap i denna process finns ett webbforum. Högskolans webbforum ska samla alla som arbetar med webbsidor på högskolan. Genom en e-postlista kan de få hjälp och stöd i sitt arbete och blir informerade om hur implementeringen av den nya webbplatsen går till, aktuella utbildningar, regler och riktlinjer och annat som är värdefullt i arbetet med webbsidor.


Vill du veta mer?
Anmäler dig till webbforum gör du på webbforums webbsida.Text: Jenny Gustavsson
Bild: Eddie Andersson, Gustav Sandstedt


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedelnRedigera
Share Dela