Redaktionellt

Intranytt är en webbaserad personaltidning som ges ut var 6:e vecka. Tanken är att varje nummer ska ha ett aktuellt tema, och några stående ämnen, så som profilen, BTH i media och Personalavdelningen tipsar.

Som personal på högskolan har du stor möjlighet att påverka innehållet. Skriv kommentarer till det du läser, för upp ett intressant ämne för diskussion i en insändare, tipsa om nyheter, eller hjälp till med nästa nummer.

Redaktionen består av fyra fasta medarbetare. Varje temanummer har också ett antal medarbetare som är specialister på det aktuella temat.

Redaktion:
Jenny Gustavsson
Monica Nilsson
Åsa Robertsson
Josefin Dahlander 

Ytterligare medverkande det här numret:
Lars Haikola
Erika Qvist
Mikael Åsman

Utgivningsplan, våren 04:
nr 1. utkommer den 6 februari
nr 2. utkommer den 19 mars
nr 3. utkommer den 30 april
nr 4. utkommer den 4 juni

Observera att utgivningsdatumen är preliminära. Deadline för reportage och insändare är vanligtvis en vecka före publiceringsdatum.

Teman för vårens nummer är ännu inte fastställda. Välkomna med förslag!

 
Trevlig läsning och god jul!
Jenny Gustavsson, redaktör


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela