Tyck till om löneförhandlingarna. E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!


Årets löneförhandling har kommit igång

Bilden förestäler en enkrona och ett tiokronorsmynt. 2003 års löneförhandlingar har startade i oktober. BTH och de fackliga företrädarna har ambitionen att avsluta löneförhandlingarna under 2003. Det är önskvärt att prefekter och enhetschefer är delaktiga i hela processen och dessa har därför getts möjlighet att inkomma med synpunkter på viktiga inslag i processen.

Under oktober/november skall prefekter och enhetschefer hålla utvecklings- och lönesamtal med de anställda. Eftersom en lönekartläggning måste göras innan löneförhandlingarna startar är processen en aning försenad. Underlag som skall ligga till grund för prefekternas och enhetschefernas kommande löneförslag kommer att skickas ut så fort BTH tillsammans med de fackliga företrädarna vid högskolan avslutat detta arbete. Detta är ett arbete som vi är skyldiga att göra även i jämställdhetsarbetet och måste alltså utföras även om det försenar vårt arbete. När vi kommit så långt skall vi göra vårt yttersta för att ro förhandlingarna i land.

Text: Ulla Johansson, personalchef
Foto:
www.sxc.hu 


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela