Har du frågor om personalförmåner? Kontakta Monica Nilsson.

Personalavdelningen tipsar:
Personalförmåner

Som anställd vid Högskolan har du ett flertal förmåner, som:

Vit- och brunfärgade medicinkapslarHögskolan ersätter kostnader för läkemedel, som är såväl receptbelagda som prisnedsatta, mot uppvisande av kvitto. En förutsättning för utbetalning av läkemedelskostnader är att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet.

Nyanställd personal som flyttar till högskolans närområde kan, efter förhandling, erhålla ersättning för flyttkostnader.

Anställda vid BTH som är i behov av bildskärms/terminalglasögon kan få kostnaden för dessa betald.

Högskolan erbjuder sina anställda ett betalkort, First Card, som är ett MasterCard-anslutet betalkort.

Hälsoundersökningar

Previas redovisning av enkätresultaten pågår och omgång tre (FOR, HLE, IAM) kommer att sättas igång under november månad. Klara är IPD, DAT, IHN och ITS.


 Vill du veta mer?
I personalhandboken hittar du alla förmåner och anställningsvillkor som gäller för dig som personal på högskolan: http://www.bth.se/for/pershbok.nsf.


Text: Monica Nilsson
Bild:
www.sxc.hu


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela