Hur får vi studenterna att stanna kvar? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!


Tema rekrytering:
Det räcker inte att locka studenterna hit

Att studentrekrytering är en viktig uppgift i tider som dessa har vi alla insett. Med rejäl marknadsföring och information till så många som möjligt kan vi öka antalet sökande. Men är det bara det rekryteringen går ut på? Joakim Ekberg, informatör, har en annan, och mer omfattande definition av studentrekrytering: innan – in – inne – ut – ute.

Innan

För att ha en chans att väcka ett intresse för våra utbildningar hos ungdomar krävs att vi långt innan de går sista året på gymnasiet visar på möjligheter i framtida yrken. Vi behöver också avdramatisera svårigheten med att studera naturvetenskap och teknik.

Ungdomar vid skolbänkar. Intresse kan vi väcka genom att lärare inom högskolan utvecklar egna kontaktnät på grundskolan och i gymnasiet, där man kan erbjuda gästföreläsningar på skolan, eller att elever kommer till oss för att ha lektioner. Vi kan erbjuda temaföreläsningar och stå för kompetensutveckling av lärarkollegor på lägre utbildningsnivåer. Vi kan också arrangera studiedagar åt grund- och gymnasiepersonal. Personliga kontakter där man river murar mellan utbildningsnivåer, och därmed lägger grunder för mänskliga kontakter, blir i realiteten en form av relationsmarknadsföring. Personal på grundskolan och gymnasiet, som lär känna BTH lite bättre, blir en positivt inställd ambassadör eftersom de tycker att vi gör ett bra jobb och vet vad vi har för utbildningar och kompetenser.

In
Att få sökanden och anta dem är nästa steg i rekryteringsfasen. Det handlar om information och marknadsföring. Presumtiva studenter ska veta om att vi finns och vad vi har för utbildningar. Informationsavdelningens aktiviteter i form utbildningskatalog, mässor, gymnasiebesök, webbinformation med mera, spelar en viktig roll.

När studenterna har bestämt sig för att läsa hos oss ser studerandeavdelningen till att antagningen fungerar. Därefter vidtar studentkår och institutioner i mottagandet av våra nya studenter. Det första intrycket en student får av oss lägger grunden till den totala upplevelsen och inställningen till hur det är att studera hos oss. För många innebär högskolestudier en stor förändring i livet. En del flyttar hemifrån för första gången, andra har sagt upp sig från sitt jobb för att börja om på nytt. Trygghet, respekt och samhörighet är därför många gånger viktigt för en ny student.

Inne
Väl inne på en utbildning har institutionen en viktig funktion att fylla, nämligen att se till att studenterna trivs och vill stanna kvar hos oss och att de klarar av att genomföra sin utbildning. Förutom att det krävs en rejäl satsning på utökad studievägledning vid BTH, tror jag även att vi behöver mer av mentorskap och individuell handledning inom utbildningarna. När vi idag tar in alla behöriga sökande till många av våra utbildningar ställer det nya krav på oss.

Ut
Målet med att studera hos oss borde naturligtvis vara att våra studenter skall ta en examen. Det är viktigt att studenterna motiveras till att slutföra sina utbildningar och det är upp till oss att ge förutsättningar för att en individ ska lyckas. Det kan innebära vägledning och handledning, men också flexibilitet från vår sida, så att man kan komplettera gamla kurser för att nå sitt examensmål.

För att upprätthålla vår status hos arbetsgivare inom och utom landet måste vi kanske aktivt börja marknadsföra våra utbildningar gentemot våra studenters blivande arbetsgivare. Att höja statusen är en stor och långsiktig uppgift, där jag tror vi alla har mycket att bidra med, oavsett vad vi arbetar med inom högskolan.

Ute
Ute i landet har vi tiotusentals människor som har studerat vid BTH. Dessa människor är våra viktigaste ambassadörer. Ingen marknadsföringsinsats kan mäta sig med en nöjd student som rekommenderar studier vid vår högskola. Vi har idag ett välbyggt system för att ta hand om de studenter som avslutat sina studier hos oss: BTH-Alumni. Utnyttja den möjligheten!

Rekrytering handlar om hur hela vår verksamhet fungerar i förhållande till våra studenter. Jag tycker mig avlägset höra viskningar, likt ett mantra, av en devis som en gång var djupt rotad i verksamheten: kvalitet och omtanke. Låt inte denna devis ändras till kvantitet och baktanke!

Text: Joakim Ekberg, informatör
Bild:
www.sxc.hu


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela