Tidplan för utbildningsinformation till webb och katalog ht2016

(*Programtexterna för web och i katalog.)

  15 april

Vice rektor informerar informationsproducent om vilka program på grund- och avancerad nivå som ska gå 2016

 24 april

Deadline för information* till program på grund- och avancerad nivå, från informationsproducent till programansvarig

Deadline för texter till kurspakets från informationsproducent till kursansvarig

 15 maj

Deadline för information* till program på grund- och avancerad nivå, från programansvarig till informationsproducent

Deadline för texter till kurspakets från kursansvarig till informationsproducent

Deadline för cirkeldiagram från programansvarig till informationsproducent

 1 juni

Deadline för information* till program på grund- och avancerad nivå från informationsproducent till utbildningskoordinator

 28 augusti

Deadline för information* till program på grund- och avancerad nivå via kursinfo av utbildningskoordinator.

Deadline för allmänna texter till informationsproducent

Deadline för studentprojekt från programansvarig till informationsproducent

 15/9-8/10

Slutkorrektur av programsidor det är enbart en kontroll så att inga förändringar skett vid ombrytning vid produktion. Inga textbyten eller kompletteringar är möjliga efter den 29/9

 1 oktober

Deadline för eventuella kompletteringar i kursinfo innan publicering på www.bth.se från programansvarig till utbildningskoordinator

 10 oktober

Deadline för eventuella kompletteringar i kursinfo innan publicering på www.bth.se av utbildningskoordinator

 28 oktober

Utbildningsinformationen publiceras på www.bth.se.


Utbildningskatalogen levereras från tryckeriet.


 

Rekryteringskampanjen startar!

 


 

 

Redigera
Share Dela