Frågor om varumärket

        - Vad betyder egentligen devisen "in real life"?

När det gäller "in real life" så är tanken att lyfta det BTH står för; samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

Devisen ska visa att våra utbildningar har en koppling till näringslivet under studietiden, visa vad utbildningen syftar till efter studierna och att studenterna under studierna inte befinner sig i en skyddad verkstad utan faktiskt "in real life". Devisen fungerar både för campusstudenter och för distansstudenter. Distansstudenterna kan, med hjälp av ny teknik, stanna kvar i sin vardagsmiljö men ändå vara en del av vår kunskapscommunity.

Att devisen är på engelska gör att den fungerar både i Sverige och utomlands. Begreppet "in real life" är ett vedertaget begrepp på svenska, till exempel ungdomar som skriver till varandra att vi syns "in real life".

         - Vad betyder egentligen tillämpad IT?

Tillämpad IT är det sätt vi använder tekniken inom varje utbildningsområde. BTH:s studenter ska bli duktiga i att använda och förnya IT inom sitt utbildningsområde. Här ska BTH plocka fram många goda och intressanta exempel från de olika områdena och använda detta i kommunikationen. Hjälp gärna oss på kommunikationsavdelningen med att ta fram exempel från verksamheten.

          - Vilket är BTH:s varumärke då vi marknadsför oss utomlands? 

Vi gör ingen skillnad i vårt varumärke när vi kommunicerar utomlands. BTH:s varumärke ska vara tydligt oavsett vilken målgrupp vi pratar med eller på vilken arena vi är. Vi ska konsekvent säga samma sak utifrån samma grund och vi ska kommunicera på ett sätt som speglar vårt varumärke. Dock kan det skilja i hur vi formulerar oss beroende på kontext eller till exempel var vi befinner oss.

          - Har hållbarhetstänkandet försvunnit i och med devisen "in real life"?

Nej, inte alls. BTH:s profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

         - Hur vill vi att andra ska uppfatta BTH?

Kommunikationen kring BTH ska präglas av samma ord som beskriver vårt varumärke: nyfiken och positiv, praktisk och företagsam, självsäker, modig, utforskande, prestigelös, nyskapande och utmanande. Vi ska våga ha bra idéer och våga gå våra egna vägar.

         - Vilken logotyp är den rätta nu?

BTH:s logotyp har inte ändrats i och med varumärkesarbetet med undantagav att trefärgslogotypen är borttagen ur den grafiska profilen. Vi har även lagt till devisen "in real life" under logotypen när den används i marknadsföringskommunikation. Logotypen med devisen under är registrerad hos Patent- och registreringsverket.

I samband med varumärkesarbetet har BTH:s profilmanual uppdaterats. Du hittar den uppdaterade manualen här:

BTH:s profilmanual (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ny sida 12 i profilmanualen (pdf, öppnas i nytt fönster)

       - Ska vi använda hela vårt namn eller förkortningen BTH?
I BTH:s kommunikationsplattform står det att vi som en del av vår kommunikaitonsstrategi ska "tona ner Blekinge Tekniska Högskola och lyfta fram BTH".

Dock: myndighetens namn är Blekinge Tekniska Högskola, förkortat BTH. För att stärka vårt varumärke ska vi tona, som sagt, tona ner Blekinge Tekniska Högskola och lyfta fram BTH. Det betyder att vi i all intern kommunikation använder förkortningen BTH. I viss extern kommunikation bör vi, för tydlighetens skull, även ha med namnet helt utskrivet.

 " Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, finns ett antal institutioner."

        - Hur gör vi på engelska?

 Myndighetens namn översatt till engelska är Blekinge Institute of Technology, även det förkortat BTH. Logotypen, som är myndighetens registrerade märke, finns enbart på svenska.

 

Redigera
Share Dela