Marknadsföringsaktiviteter för rekrytering av svenska studenter ht 2013

Nedan presenteras olika marknadsföringsaktiviteter som görs av kommunikationsavdelningen när det gäller rekrytering av svenska studenter till grundnivå och avancerad nivå hösten 2013. Aktiviteterna startar den 1 november 2012 och håller på till den 15 april 2013.

Katalog och mässbesök

Katalogen har tryckts i 64.000 exemplar och följer BTH:s grafiska profil. Katalogen används vid de stora utbildningsmässorna som BTH medverkar i: Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi medverkar även på GameX-mässan. Totalt syns vi bland mellan 60.000-80.000 presumtiva studenter.

Vid samtliga mässor och vid de kommande 120-140 gymnasiebesöken under våren 2013 arbetar våra 38 utbildade studentambassadörer som, förutom sina kunskaper om egna programmet, lärt sig övergripande om hela BTH.

I slutet av december skickas katalogen till knappt 37.000 elever i årskurs tre på gymnasiet på vissa utbildningar. Region från Stockholm och söderut samt de större städerna norröver.

Länk till BTH:s e-katalog:
http://www.bth.se/web/vill-studera.nsf/sidor/utbildningskatalog

Katalogen innehåller framför allt inspirerande information om BTH:s utbildningsprogram på grundnivå samt en listning av samtliga master- och magisterprogram som startar hösten 2013.

För ytterligare information om master- och magisterprogram hänvisar vi till BTH:s katalog MASTER- OCH MAGISTERPROGRAM HT 2013. Den kommer finnas som pdf för tryck (eventuellt trycks den i mindre upplaga).

Kontaktpersoner: Cecilia Svensson (katalog) och Daniel Granello eller Cecilia Appelgren (mässor)

Fakta:
I studentenkäten 2012 svarade 43% av våra programstudenter i åk 1 att de har hört talas om eller fått information om BTH via utbildningskatalogen.

Kampanjwebb

http://www.bth.se/dinframtid

Webben är vår viktigaste kanal mot blivande studenter på grundnivå och på avancerad nivå. I början av november publiceras en kampanjwebb som är målsida för våra banners och annonser.

Kampanjwebben innehåller annat än vad katalogen gör, det vill säga många filmer, intervjuer med före detta studenter, studentprojekt, virtual 360 tour runt BTH, möjlighet att ställa frågor till våra studievägledare, läsa bloggar och koppling till våra sociala medier. Allt under konceptet "in real life".

Arbetet med att ta fram kampanjwebben har letts av kommunikationsavdelningen med nödvändig hjälp av våra webbinformatörer på institutionerna som gett oss detaljinformation.

Kontaktperson: Johan Bournonville

Fakta:
I studentenkäten 2012 svarade 84 % av våra programstudenter i åk 1 att de sökte information om utbildningens innehåll m.m. via www.bth.se.

Även BTH.se kommer att ha fokus på presumtiva studenter under rekryteringsperioden.

Film om BTH på svenska och engelska

Vi har tagit fram en övergripande presentationsfilm om BTH:

http://www.youtube.com/watch?v=7vo2zEKgr-o&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=vKf5-twLGb8&feature=player_embedded

Vi har även gjort djupare studentintervjuer som kommer att användas i marknadsföring.

Film om våra studieorter

För att visa upp Karlskrona har vi tillgång till flygfilmen:

http://www.youtube.com/watch?v=059PRzUJnlA&sns=fb

För att visa Karlshamn har vi fått möjlighet att använda ett par olika filmer där bland annat studenter vid BTH varit med vid produktionen:

http://www.karlshamn.se/Naringsliv/SIR/Leva_och_Bo_i_Karlshamn/Filmer/

Annonskampanj i print, på webb och i sociala medier

Kampanjen vänder sig främst till åldersgruppen 18-30 år.

Printannonsering:
2013 drar vi ner på printannonseringen. Vi kommer dock ha kvar annonserna i:

  • MetroStudent magazin
  • Sydostpress
  • SACO välj utbildning, bok som delas ut på mässor och gymnasier.

Webb, mobil och video:

  • Facebook-annonsering: cirka 2 veckor i februari och de två sista veckorna innan sista ansökningsdag med länkning till kampanjwebben.
  • Uppdatering av vårt utbildningsutbud på Facebook. Vi har även en daglig bevakning av våra officiella Facebooksidor, vilket gör att vi snabbt fångar upp frågor om BTH och våra utbildningar.
  • AllaStudier.se: kort information om BTH samt länkningar till alla våra utbildningar på bth.se.
  • SACO:s hemsida: studentporträtt av en av våra studenter som pluggar till civilingenjör. Den ligger ute under ett år med länkning till bth.se.


Kontaktperson: Johan Bournonville

Redaktionell bearbetning

Bearbetning av redaktioner i print och på webb.
Ökad aktivitet med historier och händelser på BTH som sprids via MyNewsdesk.
Ökad aktivitet via våra sociala mediekonton Facebook, Youtube, Twitter och Flickr.

Öppet hus på BTH

http://www.bth.se/oppethus

Information om vårt öppna hus finns med i katalogen och kommer att finnas på webben. Ungefär 200 gymnasieskolor har tagit emot vår inbjudan om Öppet hus. Blekinges gymnasieskolor bearbetas extra för att de ska komma. Vi har som mål att alla gymnasieskolor i länet ska besöka vårt öppna hus. 

Vi utgår från fjolårets koncept förutom att vi ska ha programpresentationerna i Multisalen. Då får vi in flödet av gymnasister ända till Multisalen. På så sätt går de förbi utställarna från bostadsföretag och samarbetskommuner med mera.

Kontaktperson: Cecilia Appelgren

Redigera
Share Dela