Hållbar utveckling och miljöledningssystem vid BTH

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Sedan den 1 februari 2006 står det inskrivet i högskolelagen (kap. 1:5) att den verksamhet som bedrivs i landets alla universitet och högskolor skall främja en hållbar utveckling. Begreppet rymmer tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra och handlar om ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden. En välkänd definition av hållbar utveckling formulerades 1987 och återfinns i den så kallade Brundtlandrapporten - Our common future och lyder: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” FN har förklarat perioden 2005-1014 som dekaden för utbildning för hållbar utveckling.

Redigera
Share Dela