Miljöpolicy och miljömål

Med utgångspunkt av miljöutredningen skall en miljöpolicy för organisationen beslutas. BTHs miljöpolicy beslutades av högskolestyrelsen feb 2004. Likaså har miljömål fastslagits för innevarande året. Därefter återstår att vid årets slut göra en uppföljning av resultatet för detta år och redovisa det i en miljöredovisning. Samtidigt skall processen med att ta fram nya eller skarpare miljömål för nästa år påbörjas med tillhörande handlingsplaner o s v enligt ledningssystemets spiral med att uppfylla miljöledningssystemets mål: ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Miljömål 2013-2015 (R100/13)

 

 

Redigera
Share Dela