Miljöutredning

När miljöledningssystem införs på en organisation genomförs alltid en miljöutredning för att kartlägga organisationens miljöpåverkan. I miljöutredning skall de aktiviteter inom organisationen som har miljöpåverkan kvantifieras och värderas. Med utgångspunkt från de högst värderade aktiviteterna inom organisationen sätter ledningen mål och kopplar en handlingsplan för att förbättra dessa. För BTHs del är huvuduppgiften, undervisningen den mest betydande miljöaspekten, alltså den aktivitet som påverkar miljön mest positivt eller negativt beroende om innehållet i undervisningen tar upp miljöaspekter. Detta är också det som är svårast att mäta, jfr t ex kvalitet. BTH har dessutom valt att ta ett bredare perspektiv på miljöfrågorna och arbetar därför med hållbar utveckling (sustainable development) där social och ekonomisk utveckling också ingår. Miljöutredningen genomfördes under år 2003. En ny miljöutredning för år 2011 blev klar i juni 2012.

 Miljöutredning 2011

Redigera
Share Dela