Avfallsfraktion

Placeras i

Töms av

Kontorspapper och tidningar

Tunna i korridor

Serviceavdelningen

Wellpapp och kartong

Vagn i korridor

Serviceavdelningen
Frigolit
Säckar du får från Serviceavdelningen
Serviceavdelningen

Batteri

Batterirör

Serviceavdelningen

Lampor och lysrör

lämnas till Serviceavdelningen

Mindre mängd utrustning med sladd eller batteri

Lämnas till Serviceavdelningen

Större mängd utrustning med sladd eller batteri


Respektive sektion/enhet

Toner till skrivare

Returkartong

Returneras till leverantör
Brännbart avfall

Papperskorg

Lokalvårdare

Hårdplast

Miljömöbel

Lokalvårdare

Ofärgat glas

Miljömöbel

Lokalvårdare

Färgat glas

Miljömöbel

Lokalvårdare

Metallförpackningar

Miljömöbel

Lokalvårdare

Deponi, restavfall

Miljömöbel

Lokalvårdare

Kompost

Miljömöbel

Lokalvårdare

 

Här kan du läsa mer om källsortering:
http://www.sopor.nu/

http://www.batteriinsamlingen.se/

Redigera
Share Dela