Page-1
Kopia av beslut Beslut expedieras Manuell registrering i Agresso Får information om ev avslag Önskemål Kopia av beslut Ansökan blankett Löneprocess Beviljar/avslår ansökan Processens riktning Start Slut Får information/kopia Process Beslut