Page-1
Löneprocess Önskemål Bevilja/avslå ansökan Kopia av beslut Manuell registrering i Agresso Beslut expedieras Ansökan inkommer Beviljar/avslår ansökan Ansökan blankett Diarieförs Får information om ev avslag Kopia av beslut Diarieförs, original av beslut Processens riktning Slut Start Beslut Får information/kopia Process