Page-1
Inkommande underlag Behov Arbete Fyller i sin tid + personuppgifter på en arvodesblankett Massbokföring i Agresso Löneprocess Överens- kommelse Attesterar Beslut om anställning För återkommande arvodist, registrering i Agressoportalen Beslut Processens riktning Start Process Slut