Page-1
Registrering i Agressoportalen, lämnar därefter underlag och... Process Start Processens riktning Slut Utlägg/ inköp Lämnar blanketten ”Eget utlägg” samt kvitto Behov Överföring till Agresso Blanketten inkommer Överens- kommelse Registrering i  Agressoportalen Attest/ utbetalningsorder