Page-1
Processens riktning Slut Start Process Hämtas från massbokföringen Fyller i blanketten ”Eget utlägg” Fyller i genom agressoportalen Attesterar ersättningen, kontroll av uppgifter Registrering i Agresso Kvitto på inköpt kurslitteratur + litteraturförteckning från... Konteras