Page-1
Process Start Slut Processens riktning Arvodesräkning inkommer Attest/ utbetalningsorder Blankett inkommer  för kontering Planering Redovisar timmarna på en arvodesblankett Utför arbete