Page-1
Förhandling med facklig organisation enligt MBL Beslut om ny lön Varaktig och väsentligt förändrade arbetsuppgifter som medför... Beslut Kopior av beslut Process Slut Start Processens riktning