Page-1
Hämtning av frånvaro samt mertid/övertid Dag 25 Dag 17 Bearbetning, utskrift av lönespec. Bearbetning lönehändelse Registrerar i Agressoportalen Attesterar lönehändelse Attesterar lönehändelse Uppdatering i portalen Dag 20 Löne- bekräftelse Bearbetning av löneförslag Inkommande lönematerial. Manuell registrering i Agresso av... Dag 10 Rapport Lönefil Utbetalning Löne- förslag Lön disponeras Uppdatering i huvudbok Inkommande lönematerial. Hämtning av massbokföring Löne-händelse Lönefil skickas Tidsaxel Process Slut Start Processens riktning