Page-1
Löneprocess Önskemål om ledigt Beviljande/avslag Ansöker genom att använda pappersblankett Överföring av frånvaro till lön Bearbetning/Uppdatering av frånvaro i Agresso Ansöker i Agressoportalen Beviljande/ avslag + attest i Agressoportalen Kontroll så att frånvaro inte redan blivit manuellt registrerat... Inrapportering i frånvaroregistret Får information om beviljad/avlagen ledighet Beslut Start Får information Slut Process Processens riktning