Page-1
Hämtning av uppgifter från Agressoportalen Närmaste chef beslutar Behov Fyller i blanketten ”Övertid” Löneprocess Registrering i Agressoportalen Attesterar blankett Arbete utförs Manuell registrering  i Agresso Attest av tidrapport i Agresso Slut Process Processens riktning Start Beslut