Page-1
Översyn + utbetalning i februari näst kommande år. Tjänstgöringsunderlag + ev. övertidsblankett Inkommande underlag Kontering, utbetaltningsorder, uppbokning helårsbokslut Behov Godkännande Beslut Löneprocess Arbete utförs Start Slut Beslut Processens riktning Process