Page-1
Tjänstgöringsunderlag + ev. övertidsblankett Behov Löneprocess Översyn + utbetalning i februari näst kommande år. Arbete utförs För kännedom Närmaste chef beslutar Kontering, utbetaltningsorder, uppbokning helårsbokslut Inkommande underlag Beslut Process Slut Start Processens riktning