Page-1
Beslutet diarieförs Beslut om pension Ansökan diarieförs Registrering av avslut i Agresso Ansöker, erhållan om entledigande Beslut om pension Pension beviljas Förfrågan till den anställde Beslut om pension. Beslut om entledigande Ansökan bearbetas Ansökan tas emot Tillstyrker entledigandet Ej vår process Process Får information Start Tids axel Processens riktning Slut Beslut Förfrågan 6 månader före avgångsdag - första gången vid 65 år.