Page-1
Vid avslag ej resa, förskott m.m Betalningsförslag Inkommande underlag Ev förskott avräknas Utbetalning av förskott till anställd genom ekonomiavd. Utbetalning Resan sker och reseräkning skrivs Eventuell begäran om förskott Manuell registrering i Agresso Önskemål/ behov och reseorder skrivs Förskott att disponera Manuel registrering i Agresso Kontroll av betalningsförslag Löneprocess Registrering i Agresso-portalen + ev kvitto skickas med... Registrering i Agressoportalen + ev kvitto skickas med... Närmaste chef beslutar Skickar betalning Utbetalnings- order Process Processens riktning Slut Beslut Start Ej vår process