Page-1
Manuell registrering i agresso Blankett fylls i Utbetalning av  Tillfällig föräldrapenning Läkarintyg inkommer Om vård av sjukt barn i 8 dagar eller mer, krävs  Läkarbesök +... Attesterar tidrapport i Agressoportalen Uppdatering av frånvaron Attesterar blankett Löneprocess Åter i tjänst och fyller i blanketten Föräldraledighets-ansökan Anmäler vård av sjukt barn Åter i tjänst och registrerar i Agressoportalen Anmäler frånvaro Sjukt barn Start Process Beslut Processens riktning Annans process Slut