Page-1
Slut Start Process Beslut Processens riktning Överens- kommelse om uppdrag Underlag för förhandling Registrering i Agresso Beslut expedieras Beslut registreras Förhandlar Enligt MBL Kopia av beslut Kopia av beslut